Stefan Ingelstrand om Branschregler - Säker Vatteninstallation

Stefan Ingelstrand har jobbat på Säker Vatten AB sedan 2017 och ansvarar för Säker Vattens utbildningar och svarar på tekniska frågor om branschreglerna. Stefans bakgrund finns inom VVS-installationer där han arbetat som montör och projektledare både som anställd och i egen regi sammanlagt under ca 20 år.

Vi ställde några frågor till Stefan inför Fastighetsfokus VVS.
                                                   
Hur ser framtidens VVS-installationer i fastigheter ut tror du?
– I stora drag kommer det att behövas kallt och varmt vatten samt ledningar för borttransport av spillvatten likt idag. Husen behöver värmas och kylas och vattenburna system ger möjligheter att byta uppvärmningssätt om dagens system ersätts med annat i framtiden. Med det sagt tänker jag att en stor del av installationerna uppfyller basala behov nu och i framtiden. Digitaliseringen kommer sannolikt att ge möjligheter till vatten- och energibesparing genom smartare produkter och användning. Produkter kommer att utvecklas och antagligen kunna göra fler saker än idag.
 
Vad handlar din föreläsning om?
– Jag kommer att prata om branschregler, plats för VVS-installationer och legionella.
                          
Vad vill du förmedla genom din föreläsning?
– Att det är viktigt att anlita hantverkare som vet vad de gör och att i efterhand kunna visa på att gällande branschregler har följts. Det är viktigt inte minst för att säkerställa sitt försäkringsskydd vid eventuell skada. Jag vill även lyfta att installationer måste få den plats som krävs för att uppfylla samhällets krav på den färdiga installationen och minska risken för att människor blir sjuka eller skadas av den.
 
Vad kan vi åhörare förvänta oss av en föreläsning med dig?
– En engagerande och informativ stund och kanske en eller annan aha-upplevelse.
 
Vem vill du träffa/ser du fram emot att träffa på Fastighetsfokus VVS?
– Nyfikna och vetgiriga fastighetsägare.
 
Varför väljer Säker Vatten att delta på Fastighetsfokus VVS?

– Målgruppen för mässan är även en målgrupp för de auktoriserade VVS-företagen som vi representerar. Branschregler, plats för installationer och legionella är tre områden som vi gärna informerar fastighetsägarna om för att skapa bättre förutsättningar för schyssta VVS-installationer.

Du är redan prenumerant

E-mailadressen prenumererar redan på Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev

Anmäld!

Nu har du anmält dig till Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev med e-mailadressen

Fel!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med fastighetsfokus VVS nyhetsbrev får du de senaste nyheterna.