Resurs-, energi- och kostnadseffektivt byggande

Lars Ekberg jobbar som Affärsområdeschef – Fastighetsföretag och industri på CIT Energy Management, där han bland annat gör utredningar åt fastighetsbolag och myndigheter.

Han är också Docent vid Institutionen för installationsteknik på Chalmers Tekniska Högskola och adjungerad professor i installationsteknik, med inriktning på inneklimatets kvalitet och med en stark koppling mellan akademin och näringslivet.

På Fastighetsfokus VVS kommer vi att prata om hur fastighetssektorn kan bidra till en långsiktigt hållbar framtid. Det kommer att handla om hur vi kan arbeta systematiskt med effektiv användning av energi och andra resurser.

Du är redan prenumerant

E-mailadressen prenumererar redan på Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev

Anmäld!

Nu har du anmält dig till Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev med e-mailadressen

Fel!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med fastighetsfokus VVS nyhetsbrev får du de senaste nyheterna.