Projekteringens energitekniska fallgropar

Edwin Måradson, civilingenjör Samhällsbyggnad och certifierad miljöbyggsamordnare håller, utifrån sin mångåriga erfarenhet som energikonsult i nybyggnadsprojekt, föredrag om de fallgropar som finns under projekteringsstadiet i byggprojekt vilka kan bidra till avvikelser mellan beräknad energianvändning och faktisk energianvändning.

Vi passade på att ställa några frågor till Edwin Måradson inför den 25 november.

Berätta lite mer om vad du ska ta prata om?
Jag tar upp vikten av att bygga och förvalta energieffektivt, hur detta kan bidra till att vi kan nå vissa hållbarhetsmål men i vissa fall komma i konflikt med vissa mål om vi inte gör energieffektiviseringen på rätt sätt. Jag visar ett vinnande arbetssätt att arbeta med energifrågan under projekteringen samt några av de vanligaste fallgroparna på vägen till energieffektiv byggnad och hur man kan förebygga att hamna i dem.    

Vad kan vi lära oss under en föreläsning med dig?
Att hantering av energifrågan är inte så enkelt som att göra en energiberäkning bara. Det förväntas mer och mer av energisakkunnig. Detta i takt med att energikraven ska verifieras enlig byggregler och miljöcertifieringars krav samt andra viktiga hållbarhetsparametrar som inomhusmiljö, ekonomi och klimatpåverkan behöver optimeras.

Vad kommer vi som åhörare ta med oss från din föreläsning?
Att energieffektiva byggnader kräver kompetent energisakkunnig, systematiskt arbetssätt, engagemang i projektteamet och förståelse av och ta hänsyn till hållbarhetens samtliga beståndsdelar.

Varför ska man delta på Fastighetsfokus VVS online enligt er?
Fastighetsfokus är ett bra forum för att öka förståelse för hantering av energifrågan under byggprocessen och det man kan i sin roll hjälpa till med för att förbättra det arbetet. 

Varför väljer ni att delta på digitala Fastighetsfokus VVS?
För att deltagare i detta seminarium påverkar energiprestandan i våra byggnader på ett eller annat sätt. Vårt syfte är att deltagarna efter vår presentation ska kunna bidra ännu mer i deras hållbarhetsarbete.
 

Anmäl dig idag till Fastighetsfokus VVS online »

Du är redan prenumerant

E-mailadressen prenumererar redan på Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev

Anmäld!

Nu har du anmält dig till Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev med e-mailadressen

Fel!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev får du de senaste nyheterna.