BIM i produktion och överlämning till förvaltning startar redan vid upphandlingen av projekteringen

Hans Söderström, Installatörsföretagen, inleder med en rapportering om genomförda utvecklingsprojekt tillsammans med Andreas Udd, VRA, expert digitala hjälpmedel i produktionen. Lavinius Arva, NCC, berättar om det pågående Smart Built-projektet ”Färdplan digitala leveranskedjor” där vikten av standardiserad produktinformation belyses och vikten av att förstå denna informationskedja från beställare, via konsulter/leverantörer/entreprenörer till fastighetsägaren och dess förvaltning.

Vi passade på att ställa några frågor till Hans Söderström inför den 25 november.


Berätta lite mer om vad ni ska ta prata om

Vi skall tillsammans prata om hur digitaliseringen tagit ett stort steg in i bygg- och installationsbranschens produktion för att sedan gå över vad som behöver göras för att få till en säkrad, standardiserad process för digital information genom hela byggprocessen, från idéstadiet till förvaltning och slutlig avveckling/rivning.
 

Vad kan vi lära oss under en föreläsning med er?

Både se hur effektivt det går att få till produktionsskedet med hjälp av digitalisering och BIM samt hur viktigt det är och kommer att vara med standardiserad informationsöverföring.
 

Vad kommer vi som åhörare ta med oss från er föreläsning?

Att se att branschen faktiskt ligger långt fram i processen bara man är villig att satsa på det nya arbetssättet och att det kommer att behövas annan kunskap framöver inom byggsektorn, inte bara hantverkare.
 

Varför ska man delta på Fastighetsfokus VVS online enligt er?

Ett bra sätt att hålla sig a-jour om vad som händer i marknaden och på en och samma gång få till sig kunskap inom olika områden.
 

Varför väljer ni att delta på digitala Fastighetsfokus VVS?

Viktigt att visa upp att vi nu inom bygg- och installationsbranschen är inne i ett förändringsarbete och att där få vara delaktig i den förändringen känns stimulerande.

 

Anmäl dig idag till Fastighetsfokus VVS online »

Du är redan prenumerant

E-mailadressen prenumererar redan på Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev

Anmäld!

Nu har du anmält dig till Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev med e-mailadressen

Fel!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev får du de senaste nyheterna.