Tid för förändring!

Följ med Uponor mot framtidens tappvattenberedning. Vi presenterar morgondagens standard – Decentraliserade system.  

Det är viktigt att vi hittar nya sätt att höja energieffektiviteten i byggnader för att kunna bekämpa de klimatförändringar som orsakas av människan. 

Byggnader ansvarar för minst 40% av den globala energiförbrukningen och över en tredjedel av utsläppen av växthusgaser*. I Sverige har inga stora förändringar skett inom distributionssystem för vatten och värme sedan långt före miljonprogrammet byggdes. Det är viktigt att vi hittar nya sätt att höja energieffektiviteten i byggnader för att kunna bekämpa de klimatförändringar som orsakas av människan.  

Våra decentraliserade Combi Port-system skapar ett nytt sätt att tänka på distributionssystem av värme och vatten. Ett sätt som undviker de problem som uppstår med traditionella centraliserade system: 

  • Höga energiförluster vid standbyläge 
  • Hög förkalkning vid vattentemperaturer som överstiger 60°C 
  • Hög risk för legionellatillväxt på grund av stillastående varmvatten 
  • Kräver cirkulering och injustering i tappvattenkretsen 
  • Kräver två nätverk: värme och varmvatten 
  • Stor arbetsinsats vid rörinstallation då du ska installera värmesystem med tillopp och retur, varmvatten och VVS, samt kallvatten. 

Ett nytt sätt att tänka: från centraliserat till lokalt.  

Till skillnad från traditionella system med central beredning av varmvatten och värme behöver Uponor Combi Port bara förses med en värmekrets från undercentralen. Det betyder att med ett lokalt system installeras ingen varmvattenledning eller VVC ledning. 

Plug-and-play med 30 % snabbare installation

Vi tillämpar maximal prefabricering för att installationen på plats ska ta så kort tid som möjligt. Centralerna levereras som plug-and-play direkt till byggarbetsplatsen. Ett decentraliserat vattensystem installeras med två rör istället för fyra, vilket innebär färre moment i installationsskedet och minskar materialåtgång och avfallshantering på plats. Ingen injustering behövs, allt är inställt enligt specifikation och dimensionering för byggnaden. 

* Siffror från United Nations Environment Program‘s Sustainable Buildings and Climate Initiative

Vi ses i vår monter på Fastighetsfokus VVS online den 25 november!

Du är redan prenumerant

E-mailadressen prenumererar redan på Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev

Anmäld!

Nu har du anmält dig till Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev med e-mailadressen

Fel!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev får du de senaste nyheterna.