Danfoss AB-QM 4.0

För 15 år sedan förändrade Danfoss AB-QM marknaden totalt för hydroniska balanserings- och reglerventiler för fan coils och kylbafflar i kommersiella byggnader och 1-rörssytem i bostadshus. AB-QM är en reglerventil med automatisk flödesbegränsning och inbyggd funktion för reglering av differenstrycket över ventilen. AB-QM var den första reglerventilen i sitt slag för HVAC-värme- och kylapplikationer. Nu är äntligen dess förbättrade efterträdare här – AB-QM 4.0.

AB-QM är en högeffektiv reglerventil som, fortfarande, ger en unik ventilauktoritet på 100%. Konstruktionsflödet kan enkelt ställas in på nödvändig nivå enligt en skala från 10 till 100%. Att helt enkelt ställa in konstruktionsflödet eliminerar de traditionella driftsättningsprocesserna, ger en mycket mer exakt reglering och systemkonstruktörerna slipper också Kv-beräkningarna.

När PIBCV:erna förses med ett Danfoss-ställdon blir energieffektiviteten högre och inomhusklimatet förbättras. AB-QM används i huvudsak för luftbehandlingsaggregat, klimattak, fläktkonvektorer och andra enheter i HVAC-system för värme och kyla.

Dimensionsval och inställning på det enkla sättet

Att välja rätt AB-QM är mycket mindre komplicerat än att dimensionera och välja konventionella reglerventiler. Rätt AB-QM kan väljas så snart konstruktionsflödet har bestämts. Inga ytterligare Kv- och auktoritetsberäkningar krävs.

100% auktoritet

Med hundraprocentig ventilauktoritet ökar både regleringskvalitet och precision, även vid låga flöden. Detta skapar en bättre komfort i byggnaden samtidigt som det sparar mer energi.

Perfekt reglering

Genom att AB-QM levererar rätt flöde i rättan tid optimeras effektiviteten hos kylaggregat och panna och dessutom minskas kostnaderna för pumpning. Ställdonen behöver heller inte röra sig lika mycket, något som ökar livslängden vilket i sin tur sänker den totala ägandekostnaden.

AB-QM 4.0 är här

Under hösten 2020 har vi på Danfoss lanserat den nya förbättrade AB-QM: AB-QM 4.0. Varför är den bättre? Jo, AB-QM 4.0 är utrustad med de här förbättrade egenskaperna: 

  • Inställningsskalan är synlig även när ställdonet är monterat - underlättar enklare justering och snabbare felsökning. 
  • 100% ny design in- och utvändigt - ventilen är mindre känslig för föroreningar i systemvattnet
  • Mer robust design - förlänger livslängden
  • Intern mekanik utan o-ringar förbättrar precisionen och ger mindre ventilhysteres
  • Större flödesområde möjliggör mindre val av DN-storlek. 

Figur 1: Danfoss AB-QM 4.0 PICV med utvändig gänga och testpluggar

Figur 2: Danfoss AB-QM 4.0 PICV med invändig gänga och utan testpluggar

Figur 3: Danfoss AB-QM 4.0 PICV-genomskärning med PPSU-material som minskar skalning och igensättning

Figur 4: Danfoss AB-QM 4.0 PICV med NovoCon® S digitalt ställdon och busskommunikation


Vi ses i vår monter på Fastighetsfokus VVS online den 25 november!

Du är redan prenumerant

E-mailadressen prenumererar redan på Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev

Anmäld!

Nu har du anmält dig till Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev med e-mailadressen

Fel!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev får du de senaste nyheterna.