Användarvänlig VVC-pump från KSB

Calio-Therm är KSB:s nya högeffektiva cirkulationspump för flerbostadshus. Nu finns Calio-Therm, våtlöpande pump för VVC-applikationer, även i större storlekar.

  • Kan ställas in på fast varvtal, konstant tryckhållning eller proportionerlig tryckreglering
  • Hög verkningsgrad med inbyggd varvtalsreglering tillsammans med vår unika Eco-Mode-funktion ger maximal besparing
  • Integrerade kommunikationsgränssnitt som standard; modbus, 0-10V styrning, extern start/stop, driftsignal och larm samt parpumpsfunktion
  • Displayen visar aktuellt flöde i m3/h och momentan effektförbrukning i Watt samt uppfordringshöjd i m
  • Temperatur +2°C till +70°C

Välkommen till vår monter på Fastighetsfokus VVS online den 25 november så berättar vi mer.

Du är redan prenumerant

E-mailadressen prenumererar redan på Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev

Anmäld!

Nu har du anmält dig till Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev med e-mailadressen

Fel!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med Fastighetsfokus VVS nyhetsbrev får du de senaste nyheterna.