Thermotech MultiLevel™

2017-02-20

Det vanligaste sättet att tillföra värme i flervåningshus är via vattenburna radiatorer med individuella termostater. Systemet är mer eller mindre standard idag, men varför inte använda vattenburen golvvärme i flervåningshus?

Denna fråga ställde vi oss för ett antal år sedan och har därefter, tillsammans med forskare och andra externa parter, noggrant undersökt möjligheterna att tillföra värme via vattenburen golv- och takvärme i samtliga våningsplan i flervåningshus. Idag har vi flera lyckade referensprojekt som visar på mycket goda resultat i fråga om boendekomfort och energianvändning. Det första stod klart redan 2010.

Ett självreglerande uppvärmningssystem
Vårt koncept MultiLevel™ innebär att golvvärmerör gjuts in i varje bjälklag. Genom att tillföra värme via både golv och tak kan temperaturen på värmebäraren hållas mycket låg. Tack vare den extremt låga drifttemperaturen, oisolerade bjälklag där värme tillförs från stora ytor samt frånvaro av individuell rumsreglering, får man ett så kallat självreglerande uppvärmningssystem. 

Framledningstemperaturen för hela byggnaden styrs av utomhustemperaturen. Tillskott av såväl värme som kyla, t.ex. vid solinstrålning eller vädring, regleras automatiskt av systemet. Man kan säga att systemet är sin egen termostat och det kan kyla ett rum samtidigt som det värmer ett annat.

Under sommarmånaderna kan systemet användas för att kyla byggnaden enligt samma princip. Det ger ett mycket jämnt inomhusklimat och en hög boendekomfort året runt.

Många fördelar för fastighetsägaren
Förutom ett jämnt, behagligt inomhusklimat och nöjda hyresgäster, ger ett uppvärmningssystem med MultiLevel™ tekniken ett flertal fördelar.

Lägre energiförbrukning
MultiLevel™ bygger på en rad olika lösningar vilka tillsammans leder till att energianvändningen i fastigheterna hamnar nära kraven för passivhus, alltså mellan 25 och 29 kWh/m2 Atemp beroende på klimatzon. Värmesystemets extremt låga temperatur ger mycket goda driftförutsättningar för både värmepump och solvärme.

Lägre byggkostnader
En stor del av installationerna kan göras färdiga innan ingjutning, vilket innebär att det behövs färre håltagningar. De ingjutna golvvärmeslingorna ger möjlighet till jämnare och snabbare uttorkning än vid konventionella byggen. Det spar byggtid och ger ett bättre arbetsklimat. Det inte behövs ingen individuell reglering till varje lägenhet, vilket ger en enklare installation och en besparing i material.

Mindre underhåll
Behovet av underhållsarbete och service till de boende minskar eftersom lägenheterna inte behöver någon individuell reglerutrustning och systemet är självreglerade.

Läs mer om MultiLevel™ och våra referensprojekt på vår hemsida.

 

 • Utställare
 • Wilo
 • Wavin
 • Nibe
 • Jafoj
 • Faluplast
 • Gustavsberg rörsystem
 • imi
 • beulco
 • FM Mattsson
 • Xylem
 • grundfors
 • Villeroy & Boch Gustavsberg
 • MMA
 • sanha
 • Oras
 • TTM
 • viega
 • GF
 • pipelife
 • Siemens
 • Geberit
 • Purus
 • kruge
 • LK Systems
 • Danfoss
 • Esbe
 • Thermotech
 • Arrow
 • Flamco
 • KSB
 • Uponor AB
 • Tubman
 • Bauer
 • Blücher
 • Laufen
 • Tece
 • Strand
 • Rebase
 • Medarrangörer
  & Partners
 • VVS Fabrikanterna
 • Nordbygg
 • EMTF

Fastighetsfokus VVS arrangeras av branschorganisationen VVS-Fabrikanternas Råd i samarbete med Nordbygg och vänder sig till konsulter, installatörer, fastighetsägare, fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar m.fl. Fastighetsfokus VVS är gratis att besöka.